Feng Shui barvy

Feng shui je 3500 let staré čínské učení o harmonickém životě a práci. Nabízí nám nástroje, jimiž můžeme ovlivnit kvalitu bydlení a tím i kvalitu našeho žití.

Zvyky Feng Shui mají své kořeny v čínském náhledu na vesmír, kde všechny věci na světě příslušejí pěti základním prvkům (oheň, kov, země, dřevo, voda) a jsou spojeny s pozitivní nebo negativní energií nazývanou „chi“. V doslovném překladu znamená Feng Shui vítr a voda.

Cílem Feng Shui je vytváření zdravého, harmonického a plodného prostředí pro život a práci, pro posilování harmonie, zdraví a blahobytu, ale i ochranu rodiny.

V praxi je Feng Shui něco mezi vědou a uměním a mistři Feng Shui pracují podle různých metod. V tomto našem příspěvku vám představíme jen dvě nejjednodušší metody.

Jedna z nejrozšířenějších metod je Bagua trojích dveří nebo takzvaná BHS metoda
(black hat sect). Podle této teorie je bydlení rozděleno na 9 stejných pravoúhelníků (síť Lo Shu), které jsou orientovány s ohledem na vchodové dveře do bytu.

Při tom mohou být vchodové dveře v oblasti 8, 1 nebo 6, zatímco 5 je centrální prostor, tzv. Thai-chi. Ostatní prostory jsou rozmístěny do zbývajících pravoúhelníků. Všechna čísla jsou rozložena tak, že jejich součet vodorovně, svisle i diagonálně je vždy stejný – 15. Každá z těchto oblastí má svou funkci, svůj prvek a svoje barvy.

Na podobném principu je založena i druhá metoda nazvaná škola, která uznává strany oblohy. Podle této metody má každé pole s určitým číslem také svoji stranu oblohy. Pole jsou znázorněna kruhem o 9 stejných výsečích.

Říká se, že 80 % Feng Shui jsou naše pocity nebo intuice, avšak i když neznáme Feng Shui, můžeme si udělat čas, projít se po bytě a prostě následovat svoje pocity. Mnoho můžeme vykonat už tím, že místnosti vyčistíme, zbavíme se zbytečností, zajistíme čerstvý vzduch, dostatek světla a co je velmi důležité – barevnost bytu.

Barvy jsou totiž jednou z nejdůležitějších pomůcek, jimiž odborníci na Feng Shui usměrňují „chi“ a blahodárně mění energii určitých oblastí v bytě.

Nejdůležitější je, aby barvy a nátěry, které použijeme ve svém bytě, byly vysoce kvalitní a šetrné k našemu zdraví. Proto jsou barvy JUB založené na vodní bázi a vnášejí tak svěží „chi“, potřebné pro vytváření dobrého Feng Shui.

V krátkosti vám chceme představit ještě několik základních pravidel pro výběr barev metodou Feng Shui. Jak už bylo řečeno, musíme ctít 5 základních prvků (oheň, země, kov, voda, dřevo) a jejich kruhový cyklus. Každý prvek má své barvy a v souznění s prvky mají barvy svůj správný vliv.
dřevo = zelená, modrá
oheň = červená
země = žlutá
kov = bílá, béžová, stříbrná
voda = tmavě modrá, černá

Vliv jednotlivých barev:

Zelená: zklidňuje, podporuje tvořivost, zrychluje růst a regeneraci, znázorňuje víru

Červená: stimuluje chuť, zrychluje metabolizmus a podporuje agresivitu

Žlutá: utužuje komunikaci, podněcuje kontakty s okolím, dobře působí na všechny uzavřené lidi, které vede k větší otevřenosti.

Hnědá: symbolizuje stálost, umírněnost.

Bílá: symbolizuje čistotu.

Modrá: zklidňuje a podporuje myšlení, filosofování o světě a o životě v něm.

Černá: používáme ji uváženě a v malých množstvích. Podněcuje nás k přemýšlení.

 

Diskusní téma: Feng Shui

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek